Misyon

Özgün ve çağdaş bir öğretim yapısı oluşturarak; mesleki bilince ve girişimci ruha sahip, topluma duyarlı, farklılık oluşturacak nitelikler ile donatılmış, alanlarında tercih edilen mesleki-teknik elemanlar yetiştirerek, coğrafi konum gereği; pek çok sektörde merkez olma özelliği gösteren, bölgemizin ve ülkemizin sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamaktır.