Makine Programı Ders İçeriği

Türk Dili-I

Dil Nedir?: Dilin doğuşuyla ilgili teoriler, Dil-kültür-ulus ilişkisi; Dil Devrimi: Türk Dil Kurumu ve çalışmaları; Dünya Dilleri: Dil aileleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkiye Türkçesinin Özellikleri: Ses özellikleri, Biçim özellikleri, Cümle özellikleri; Yazım Kuralları; Noktalama İşaretleri; Yazışmalar: Özgeçmiş, Dilekçe, Mektup, İş mektubu, Telgraf.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi –I

Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması; Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi; Birinci T.B.M.M.'nin Açılması;       1920-1922 Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler; Devrimler ve Karşı Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları; Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan Yenilikler; Atatürk İlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri; İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi.

Yabancı Dil I

Belirteçler; Önhal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Shouldn't, Must, Mustn't, Can; Karşılaştırmalı Yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu Cümle, Olumsuz cümle ve soru cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü.

Matematik

Cebir kavramı. Polinom kavramı ve polinomlarla işlemler. Oran ve orantı kavramları ve uygulamaları. Denklem  kavramı. Eşitsizlik kavramı. Toplam sembolü, çarpım sembolü. Dizi, sonlu dizi ve sabit dizi, dizilerin eşitliği. Sayı dizilerinde dört işlemle. Aritmetik di. Geometrik dizi, sonsuz geometrik. Temel geometri. Çokgenler. Çember ve daire. Geometrik cisimler. Koordinat sistemleri. Konikler. Temel trigonometri. Trigonometrik fonksiyonlar. Fonksiyonlarda temel işlemler. Fonksiyon çeşitleri. Parabol ve grafiği.

Türk Dili II

Konuşmanın Özellikleri: Konuşmada dikkat edilmesi gereken kurallar, Etkili konuşma; Dinleme: Dinlemede uyulması gereken kurallar; Okuma: Anlayarak okuma, Eleştirel okuma; Yazın Türleri: Öykü, Roman, Makale, Deneme, Şiir, Tiyatro.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması; Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi; Birinci T.B.M.M.'nin Açılması; 1920-1922 Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler; Devrimler ve Karşı Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları; Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan Yenilikler; Atatürk İlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri; İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi.

Mesleki Matematik

Üstel fonksiyonlar. Logaritma. Limit. Süreklilik. Türev. İntegral.

Bilgisayar Destekli Çizim II

Üç boyutlu çizim program komutları ve BDÇ yazılımının çalıştırma. Menü ve araç çubuklarının kulanma. Taslak çizim yapmak ve taslak çizim komutlarının çalıştırma. Taslak ölçülendirme komutlarının kullanım. Üç boyutlu katı modelleme yapmak. Döndürerek katı oluşturma ve süpürerek katı oluşturma. Katı modellerde aynalama. Üç boyutlu yüzey modelleme. Üç boyutlu model montajı. Üç boyutlu modelin teknik resmini oluşturmak. Temel görünüşün oluşturulması. Yardımcı görünüşlerin oluşturulması ve görünüşlerin ölçülendirilmesi. BDÇ yazılımları arası veri dönüşümleri yapmak.

Bilgisayar Destekli Çizim I

Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarıyla BDÇ yazılımını çalıştırma seçeneklerini seçme.  Ekran görüntü ve çizim ayarlarının yapma ve BDÇ yazılımını kapatma. Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapma ve koordinat sistemlerini kullanma. Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme. Çizimlere yazı ekleme. Düzenleme komutlarını kullanabilme. Çizim elemanlarının özelliklerini değiştirme. Çizim elemanlarını çoğaltma. Ölçülendirme ayarlamasını yapma. Ölçülendirme komutlarını kullanma. Ölçüleri değiştirmek, yüzey işleme işareti eklemek ve tolerans ekleme.  BDÇ yazılımları arasında 2B (iki boyutlu)  veri transferi yapabilme. 2B (iki boyutlu) veri transferi için dosya uzantılarını kullanma. Çıktı alma.

Makine Meslek Resmi

Sökülebilen birleştirme elemanları. Sökülemeyen birleştirme elemanları. Emniyetli bağlama elemanları . Hareket Elemanları. Güç İletme Elemanları. Montaj resim ve detay resim kavramları. Montaj ve detay resmi çizmek. Montaj ve montaj sırası. Montaj resim ve detay resim uygulamaları. Montaj ve detay resim antetleri. Kroki çizmek.

Teknik Resim

Teknik resmin endüstrideki yeri ve önemi, çizim araç gereçleri, yazı ve rakamlar, çizgi ve çeşitleri. Geometrik çizim yapmak. Görünüş Çıkarma ve izdüşümü kavramının tanım ve sınıflandırılması. İzdüşümü düzlem çeşitleri. Ölçülendirme yapmak. Perspektifin tanımı ve önemi. Tek ve iki görünüşle ifade edilen parçaların perspektifini çizme. Üç görünüşle ifade edilen parçaların perspektifi. Dairenin perspektifi. Kesit almanın tanımı ve önemi. Kesit çizgileri ve açıları, tarama ilkeleri. Kesit uygulamaları. Toleranslandırma. Yüzey işleme işaretleri.

Fizik

Birim sistemleri. Vektörler, kuvvet ve  moment. Denge ve denge şartları. Ağırlık merkezinin bulunması. Hareket kanunları. İş, güç, enerji. Isı ve sıcaklık. Isı geçişi ve Isı geçişi türleri (İletim, taşınım ve ışınım). Temel akışkan özellikleri, akış türleri ve debi hesabı. Kanal ve borularda akış. Basınç kaybı.

Teknik Resim

Teknik resmin endüstrideki yeri ve önemi, çizim araç gereçleri, yazı ve rakamlar, çizgi ve çeşitleri. Geometrik çizim yapmak. Görünüş Çıkarma ve izdüşümü kavramının tanım ve sınıflandırılması. İzdüşümü düzlem çeşitleri. Ölçülendirme yapmak. Perspektifin tanımı ve önemi. Tek ve iki görünüşle ifade edilen parçaların perspektifini çizme. Üç görünüşle ifade edilen parçaların perspektifi. Dairenin perspektifi. Kesit almanın tanımı ve önemi. Kesit çizgileri ve açıları, tarama ilkeleri. Kesit uygulamaları. Toleranslandırma. Yüzey işleme işaretleri.

Bilgisayar Destekli Çizim I

Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarıyla BDÇ yazılımını çalıştırma seçeneklerini seçme.  Ekran görüntü ve çizim ayarlarının yapma ve BDÇ yazılımını kapatma. Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapma ve koordinat sistemlerini kullanma. Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme. Çizimlere yazı ekleme. Düzenleme komutlarını kullanabilme. Çizim elemanlarının özelliklerini değiştirme. Çizim elemanlarını çoğaltma. Ölçülendirme ayarlamasını yapma. Ölçülendirme komutlarını kullanma. Ölçüleri değiştirmek, yüzey işleme işareti eklemek ve tolerans ekleme.  BDÇ yazılımları arasında 2B (iki boyutlu)  veri transferi yapabilme. 2B (iki boyutlu) veri transferi için dosya uzantılarını kullanma. Çıktı alma.

Bilgisayar Destekli Çizim II

Üç boyutlu çizim program komutları ve BDÇ yazılımının çalıştırma. Menü ve araç çubuklarının kulanma. Taslak çizim yapmak ve taslak çizim komutlarının çalıştırma. Taslak ölçülendirme komutlarının kullanım. Üç boyutlu katı modelleme yapmak. Döndürerek katı oluşturma ve süpürerek katı oluşturma. Katı modellerde aynalama. Üç boyutlu yüzey modelleme. Üç boyutlu model montajı. Üç boyutlu modelin teknik resmini oluşturmak. Temel görünüşün oluşturulması. Yardımcı görünüşlerin oluşturulması ve görünüşlerin ölçülendirilmesi. BDÇ yazılımları arası veri dönüşümleri yapmak.

Bilgisayar Destekli Üretim I

Çalışma ekranı ve çizim ayarlarını yapma. Çizim komutları ve çizim yapma. Çizimleri, hazır modelleri düzenleme. Kütük oluşturma (kaba parça şeklini belirleme). 3B Çizim komutları ve 3B çizim yapma. Çizimleri, hazır modelleri düzenleme. 3B Kütük oluşturma seçenekleri (kaba parça şeklini belirleme). Referans noktası belirleme. Katı model parça üzerinde unsur tanımlama. İki boyutlu işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma, takım yolunu belirme, kullanılacak kesici uç ve uç tutucu seçme, kesici uç ve takım tutucu oluşturma. Kullanılacak işlemi seçme, alın tornalama işlemi, kaba tornalama işlemi, hassas (finish) tornalama işlemi. Kaba kanal tornalama işlemi, Hassas kanal tornalama işlemi. Delik delme işlemi. Delik tornalama işlemi. Diş çekme işlemi. Takım yollarının simülasyonu yapma. Üç boyutlu işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma, Unsur tanımlama. Takım yolunu belirme. Kullanılacak kesici uç ve uç tutucu seçme, kesici uç ve takım tutucu oluşturma. Kullanılacak işlemi seçme. Alın tornalama işlemi. Kaba tornalama işlemi. Hassas (finiş) tornalama işlemi. Kaba kanal tornalama işlemi. Hassas kanal tornalama işlemi. Delik delme işlemi. Delik tornalama işlemi. Diş çekme işlemi. Takım yollarının simülasyonu yapma. NC kodlarını türetmek için tezgâh kod türetici (postprocessor) seçme. NC kodlarını türetmek. CNC torna tezgâhına veri aktarma yöntemleri. CNC torna tezgâhından veri aktarma yöntemleri. CNC torna tezgâhı parça işlemek için hazırlama.

Bilgisayar Destekli Üretim II

İki boyutlu işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma. Takım yolunu belirme. Kullanılacak kesici uç ve uç tutucu seçme, kesici uç ve takım tutucu oluşturma. Kullanılacak işlemi seçme. Yüzey frezeleme işlemi. Kaba ve ara kaba frezeleme işlemi. Delik delme işlemi. Profil frezeleme işlemi. Kanal frezeleme işlemi. Hassas (finish) frezeleme işlemi. Takım yollarının simülasyonu yapma. Üç boyutlu işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma. Takım yolunu belirme. Kullanılacak kesici takım ve takım tutucu seçme, kesici takım ve tutucu oluşturma. Kullanılacak işlemi seçme. Yüzey frezeleme işlemi. Kaba ve ara kaba frezeleme işlemi. Delik delme işlemi. Profil frezeleme işlemi. Kanal frezeleme işlemi. Helis frezeleme işlemi. Hassas (finish) frezeleme işlemi. Hassas yüzey ve kenar temizleme işlemi. Takım yollarının simülasyonu yapma. 4 eksen frezeleme işlemi yapma. İndeksleme 4 eksen işleme. Sürekli (simültane) 4 eksen işleme. Delik delme. Yüzeye profil sarma (Wrap). Kaba frezeleme yapmak. Finiş frezeleme yapmak. Takım yollarının simülasyonu yapma. Kullanılacak 5 eksen işlemi seçme. Kaba frezeleme işlemi. Delik delme işlemi. Profil frezeleme işlemi. Yan duvar işleme (Swarf). Hassas (finiş) frezeleme işlemi. Takım yollarının simülasyonu yapma. NC kodlarını türetmek için tezgâh kod türetici (postprocessor) seçme. NC kodlarını türetmek CNC freze tezgâhına veri aktarma yöntemleri. CNC freze tezgahından veri aktarma yöntemleri. CNC freze tezgâhı parça işlemek için hazırlama. Oluşturulan takım yolu ile CNC frezede parça işleme.

Temel İmalat İşlemleri

Eğe, kesici çeşitleri, ölçme, kontrol ve markalama aletleri, kesme ilkeleri ve çeşitleri. Malzemeye uygun kesme takımları, ayaklı zımpara taşı tezgâhları, matkap bileme. Matkap çeşitleri, matkap uç açıları, delinecek parça ve matkapların malzeme özellikleri, delik delme işlem sırası, devir hesabı. Rayba, kılavuz, pafta çeşitleri, vida tarakları, kılavuz ve pafta ile vida açma işlem sırası. Torna tezgahı çeşitleri, kısımları, tornalama çeşitleri, aynalar, yataklar, kesici takımlar. Torna kalemleri, çeşitleri, punta matkabı, devir sayısı ilerleme miktarı hesapları, alın ve silindirik tornalama işlem sırası. Yüzey pürüzlülüğü, kanal kalemi çeşitleri, açıları, bilenmesi, ölçü aletleri. Konik tornalama yöntemleri, koniklik hesabı, koniklik ölçme mastarları. Matkap çeşitleri, kademeli delik delme esasları, tırtıl çeşitleri. Vida çeşitleri, mastarları, vida kalemi çeşitleri, kör deliğe vida açma, vidalarda ağız sayısı. Makine raybası çeşitleri, tornada raybalama teknikleri, iş parçası rayba eş eksenli bağlama tekniği. Freze tezgâhları, yüzey frezeleme çakıları, çakı bağlama elemanları, talaş derinliği ve ilerleme hızı hesapları, Frezeleme yönleri, iş parçasını paralel bağlama. Kanal ve cep freze çakı çeşitleri, kanal frezeleme emniyet tedbirleri Delik büyütme aparatları, faturalı delik büyütme, frezede basit bölme, bölme aparatları. Taşlama tezgâhları, taşlama taşı çeşitleri ve özellikleri. Dengeleme metotları, taşın bağlama teknikleri. Taş bileme tekniği.

İmalat İşlemleri-I

Kare vida tanımı ve özellikleri. Kare vida açma teknikleri. Kare vida kesicileri. Kare vida kesicilerin tezgâha bağlanması. Kare vida çekmede göz önüne alınacak hususlar. Trapez vida tanımı ve özellikleri. Trapez vida açma teknikleri. Trapez vida kesicileri. Trapez kesicilerin tezgâha bağlanması. Trapez vida çekmede göz önüne alınacak hususlar . Yuvarlak vida tanımı ve özellikleri. Yuvarlak vida açma teknikleri. Yuvarlak vida kesicileri. Kesicilerin tezgâha bağlanması. Vida çekmede göz önüne alınacak hususlar. Çok ağızlı vida tanımı ve özellikleri. Çok ağızlı vida açma teknikleri. Çok ağızlı vida kesicileri. Kesicilerin tezgâha bağlanması. Vida çekmede göz önüne alınacak hususlar. Yayların tanımı,  özellikleri, çeşitleri, kullanım alanları. Yay hesaplama. Tornada yay sarma. Kaçık merkezli tornalama işleminin tanımı. Kaçık merkezli tornalama işleminde dikkat edilecek hususlar. Kaçık merkezli (eksantrik ) iş parçasının kullanıldığı yerler. Markalama yapmak. Toleranslara göre ölçme ve kontrol yapabilmek. Yatakların tanımı ve çeşitleri. Yatakların kullanım alanları. Yataklarla tornalama. Yatakların kullanılmasında dikkat edilecek hususlar. Özel Tornalama İşlemleri (Pens çeşitleri ve özellikleri, Penslerle tornalama, Mengeneli ayna tanımı ve özellikleri, Mengeneli aynada tornalama, İş kalıpları ve özellikleri, İş kalıpları ile tornalama). Düz dişli çarkın tanımı ve kullanım yerleri. Düz dişli çark hesaplamaları. Modül freze çakısını seçmek. Düz dişli çark imalat teknikleri. Modül kumpası ile açılan dişlinin kontrolü. Helis dişli çarkın tanımı ve kullanım yerleri. Helis dişli çark imalat teknikleri. Helis dişli çark hesaplamaları. Modül freze çakısını seçmek. Modül kumpası ile açılan dişlinin kontrolü.

İmalat İşlemleri-II

Kramayer dişli çarkın tanımı ve kullanım yerleri. Kramayer dişli çark imalat teknikleri. Kramayer dişli için modül freze çakısını seçmek. Modül kumpası ile açılan dişlinin kontrolü. Konik dişli çarkın tanımı ve kullanım yerleri. Konik dişli çark imalat teknikleri. Konik dişli çark hesaplamaları. Konik dişli modül freze çakısını seçmek. Modül kumpası ile açılan dişlinin kontrolü. Sonsuz vida ve karşılık dişli çarkı tanımı ve kullanım yerleri. Sonsuz vida ve karşılık dişli çarkı imalat teknikleri. Sonsuz vida ve karşılık dişli çarkı hesaplamaları. Modül freze çakısını seçmek. Modül kumpası ile açılan dişlinin kontrolü. Zincir dişli tanımı ve kullanım yerleri. Zincir dişli imalat teknikleri. Zincir dişli hesaplamaları. Zincir dişli için freze çakısını seçmek. Delik taşlama (Tanımı ve önemi,  Kullanılan araç ve gereçler,  Delik taşlamada ölçme ve kontrol). Konikliğin tanımı ve özellikleri. Koniklik hesaplama. Konik taşlama, tanımı ve önemi.  Kullanılan araç ve gereçler.  Konik taşlamada ölçme ve kontrol. Puntasız taşlama tezgâhları. Puntasız taşlama, tanımı ve önemi. Puntasız taşlamada Kullanılan araç ve gereçler. Puntasız taşlama. Ölçme ve kontrol. Alet bileme taşları. Alet bileme tezgâhları ve kullanılan aparatlar. Tek ağızlı kesicilerin bilenmesi. Çok ağızlı kesicilerin bilenmesi.

CNC Freze Teknolojisi

CNC freze tezgâhının özellikleri, kısımları ve çalışma prensipleri, Tezgâh koordinat eksenleri ve referans noktaları. Kontrol panel çeşitleri. Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri. Parçalar üzerindeki sıfır noktaları. Kesme derinliği, işlem açısı ve ilerlemelerin verilmesi. CNC Freze tezgâhlarında programlama esasları. CNC Freze tezgâhlarında hareket sistemleri. Simülasyonun tanımı ve önemi. Simülasyon programları. CNC frezede çevrimleri kullanılarak programlama (dikdörtgen cep frezeleme, dairesel cep frezeleme, delik delme, klavuz çekme ve delik genişletme çevrimleri). CNC frezede alt program kullanarak programlama. CNC freze tezgâhlarında bulunan alarm seçenekleri. Ölçme ve kontrol. 

CNC Torna Teknolojisi

CNC torna tezgâhının özellikleri  ve kısımları. CNC torna tezgâhının çalışma prensipleri. Tezgâh koordinat eksenleri. Referans noktaları. Kontrol panel çeşitleri, tuşları ve özellikleri. Kesici ve iş parçası malzemesi ilişkisi. Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri. Takım telafi ayarları. Takım tutucular ve bağlama elemanları. Parçalar üzerindeki sıfır noktaları. Sıfırlamada kullanılan elemanların özellikleri. İşlenecek parçaya göre takımı sıfırlama. Takım ayarında kullanılan eleman ve özelikler. Kesme derinliği, işlem açısı ve ilerlemelerin verilmesi. Takım kaba işleme derinlik hesabı. Bağlama aparatları. Bağlama kontrol aletleri. İş parçası sıfırlama yöntemleri. CNC torna tezgâhlarında programlama esasları. Konumlama sistemleri, İşlem komutları, hazırlık komutları, yardımcı komutlar ve özel komutlar. CNC Torna tezgâhlarında hareket sistemleri. Koordinat sistemleri, hareket şekilleri, kumanda tipleri ve eksenler. Simülasyonun tanımı ve önemi.  Simülasyon programları. CNC tornada çevrimler kullanılarak programlama (alın tornalama, boyuna kaba tornalama, yarıçap pah, profil kaba, kanal açma, boşluk kanal, derin delik delme ve diş açma çevrimi). Alt programlama tekniği. CNC tornada alt program kullanarak programlama. CNC tezgâhlarında bulunan alarm seçenekleri. Programlamada kullanılan hata kodları. Tezgâh ilerleme mod ayarları. Ölçme ve kontrol.

Malzeme Teknolojisi

Teknik alanda kullanılan malzemeler. Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar. Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar. Saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrileri. Katılaşma esnasında dendrit ve tane oluşumu Kristal kusurlar. Saf metal, Ara faz veya bileşik ve katı çözelti. Alaşımlı çeliklerin standart gösterimleri. Sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen, kısmen çözünen ve sıvı ve katı durumda birbiri içerisinde hiç çözünmeyen alaşımlar. Katı hal dönüşümleri. Saf demirin soğuma eğrisi ve alotropik değişim. Demir sementit faz diyagramı ve demir sementit faz diyagramındaki dönüşümler. Yumuşatma tavı. Normalizasyon tavı. Küreselleştirme tavı. Gerilme giderme tavı. Su verme sertleştirmesi. Martenzitik yapı. Izotermal dönüşüm diyagramları. Menevişleme. Karbürleme ile yüzey sertleştirme. Nitrürleme ile yüzey sertleştirme. Alevle yüzey sertleştirme. Endüksiyonla Sertleştirme. Elastik, plastik deformasyon ve kırılma. Numune örneği alma, kalıplama, taşlama ve parlatma, dağlama. Mikroskoplar ve mikroskopla yapısal değerlendirme. Çekme deneyi sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi. Sertlik ölçme metotları. Darbe deneyi sonrası kırılma enerjisi. Yorulma deneyi sonrası S-N diyagramı. Görsel muayene yöntemi. Penetrant sıvı ile muayene yöntemi. Ultrasonik muayene yöntemi. X ışını ile muayene yöntemi. Manyetik muayene yöntemi.

Mukavemet

Normal kuvvet etkisindeki elemanlar. Burulma momentine maruz elemanlar. Eğilme momentine maruz elemanlar. Birleşik mukavemet hallerine maruz elemanlar. Düşey yüklü elemanlar. Burkulma yükleri altındaki elemanlar.

Makine Elemanları

Sökülemez bağlantı elemanları. Sökülebilen bağlantı elemanları. Mil ve akslar. Yatak elemanları.

İlk Yardım

İlk yardımın temel uygulamaları. Birinci ve ikinci değerlendirme. Yetişkinlerde temel yaşam desteği. Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği. Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım. Dış ve iç kanamalar. Yara ve yara çeşitleri. Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım. Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım. Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım. Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım. Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar. yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım. Acil taşıma teknikleri. Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri. Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.

İş Güvenliği

Genel olarak kaza. İş kazalarının istatistiksel analizi. Meslek hastalıkları. İş kazalarının sebepleri ve kaza zinciri. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önemi ve etki alanı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından ergonomik yaklaşım. Makine sektöründe iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerinde insan faktörünün önemi ve etkileri. Makine sektöründe iş yeri ortamında yakın çevre fonksiyonlarının iş kazaları ve meslek hastalıkları riskleri ve iş güvenliği. Makine sektöründe yakın çevreden genel çevreye yayılan sızıntı ve kaçakların meslek hastalıkları riskleri ve iş güvenliği. Makine sektöründe çalışma ortamında genel çevre fonksiyonlarının iş kazaları ve meslek hastalıkları riskleri ve iş güvenliği. Yangın ve korunma. İlk yardım. İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı. Genel olarak iş güvenliği.

İşletme Yönetimi-II

Planlama yapmak. Örgütleme yapmak. Yöneltmek. Koordinasyon sağlamak. Denetim yapmak. İş analizi yapılmasını sağlamak. İnsan kaynaklarını planlamak. İşgören adayı bulmak. İşgöreni seçmek. İşe alıştırma(oryantasyon) eğitimi vermek. İşgören performansını değerleme. İşgörenin eğitilmesini sağlamak. Kariyer planlaması yapmak. İş değerleme. ücretlendirmek. Üretimi planlamak. Üretimin gerçekleşebilmesi için örgütleme yapmak. Üretimin gerçekleşebilmesi için örgütleme yapmak. Kapasite ve stok planlaması. Hedef pazarı belirlemek. Ürün geliştirme. Fiyatlandırma politikalarını belirlemek. Tutundurma politikalarını belirlemek. Dağıtım politikalarını belirlemek. Müşteri ilişkilerini yönetmek. Gelir ve gider hesaplarını yönetmek. Borç ve alacakları yönetmek. Varlıkları yönetmek. Kaynakları yönetmek.

İşletme Yönetimi-I

Mikroekonomik verileri takip etmek. Makroekonomik göstergeleri analiz etmek. Pazardaki boşlukları tespit etmek. Yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun olanını seçmek. Yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek. İşletmenin çevresini tanımak. Talep analizi ve tahmini yapmak. İşletmenin kuruluş yerini belirlemek. İşletmenin hukuksal yapısını belirlemek. İş yerinin kapasitesini belirlemek. Toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlamak. Tahmini gelir-gider hesabını yapmak. İş yeri ve üretim planı yapmak. Yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek. Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.

Mesleki İngilizce -II

Makine elemanlarının İngilizce karşılıkları. Makine imalatında ve endüstriyel kalıpçılıkta kullanılan bilgisayar destekli tezgâhlar ve tezgâh elemanları. Makine imalatında ve endüstriyel kalıpçılıkta kullanılan malzemeler ve ilgili teknik terimler. CAD yazılımlarında kullanılan menülerin İngilizce karşılıkları. CAM yazılımlarında kullanılan menülerin İngilizce karşılıkları. Teknik resimde kullanılan araç - gereçler ve temel kavramlar. Ölçülerin ifade edilmesi ve ölçü aletleri. Hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanılan temel kavramlar. Toplam kalite yönetimi ile ilgili temel kavramlar. Üç boyutlu tarama yapmak ve çıktı almak. Kaynakçılıkta kullanılan temel kavramlar.

Mesleki İngilizce -I

Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı. Makine imalatı alanında sıklıkla kullanılan terim, kelime ve kavramlar. Makine imalat atölyesinde kullanılan el aletleri. Makine imalat atölyesinde kullanılan tezgahlar ve elemanları. Temel tanımlama kalıpları.  Sayısal değer ve miktarlar. Matematiksel terimler ve dört temel işlem. Şekiller ve renkler. Bir, iki ve üç boyutlu şekiller. Düz ve eğri kenarli şekiller. Açılar.

İletişim

Sözlü İletişim kurmak. Yazılı İletişim kurmak. Sözsüz İletişim kurmak. Biçimsel (Formal) İletişim kurmak. Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak. Örgüt dışı iletişim kurmak.

Kaynak teknolojisi

Gaz ergitme kaynağı. Elektrik ark kaynağı. MIG/MAG kaynağı. TIG kaynağı.

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

İnternet ve internet tarayıcısı. Elektronik posta yönetimi. Haber grupları / forumlar. Web tabanlı öğrenme. Kişisel web sitesi hazırlama. Elektronik ticaret. Kelime işlemci programında özgeçmiş. İnternet ve kariyer. İş görüşmesine hazırlık. İşlem tablosu. Formüller ve fonksiyonlar. Grafikler. Sunu hazırlama. Tanıtıcı materyal hazırlama.

Kalite Güvencesi ve Standartları

Kalite kavramı. Standart ve  standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi. Yönetim kalitesi ve standartları. Çevre standartları. Kalite yönetim sistemi modelleri. Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim. Stratejik yönetim. Yönetime katılma. Süreç yönetim sistemi. Kaynak yönetimi sistemi. Efqm mükemmellik modeli. Üretimde kalite kontrolü. Muayene ve örnekleme. Toplam Kalite Kontrol. Kontrol Diyagramları. İstatistiksel Dağılımlar.

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma konularını seçme. Kaynak araştırması yapma. Araştırma sonuçlarını değerlendirme. Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme. Sunuma hazırlık yapma. Sunumu yapma.

Bilgisayarlı Tümleşik Üretim

Bilgisayarlı tümleşik üretim sistemleri. Bilgisayar destekli üretim sistemleri. Bilgisayar destekli üretime destek sistemleri. Endüstriyel robotlar. CAD/CAM sisteminin incelenmesi.

Tersine Mühendislik ve Kalite Kontrol

3B Optik Ölçme Sistemi. Kalibrasyon ve tarama yapılması. Verilerin optimize edilmesi. Tersine mühendislik. Kalite kontrol. Fotogrametrik ölçüm sistemi. Yardımcı ekipmanların konumlandırılması. Çekim yapılması. Fotoğrafların sayısallaştırılması. Noktaların dışarı aktarılması.
Tahribatsız Muayene Yöntemleri

Alışılmamış Üretim Yöntemleri

Elektro erozyon tezgâhının özellikleri.  Elektro erozyon tezgâhının kısımları. Elektro erozyon tezgâhının çalışma prensipleri. Tezgâh koordinat eksenleri . Referans noktaları. Kontrol panel çeşitleri. Kontrol panel tuşları ve özellikleri. Elektro erozyon tezgâhı işleme yöntemleri. Elektrot malzemeleri. Di elektrik sıvılar. Elektrot ve parça konumlandırma yöntemleri. Parça sıfırlama yöntemleri. Elektro erozyon tezgâhı işletim modları. Elektro erozyon tezgâhı işleme parametreleri. Örnek parça işleme uygulamaları. Tel erozyon tezgâhının özellikleri. Tel erozyon tezgâhının kısımları. Tel erozyon  tezgâhının çalışma prensipleri.  Tezgâh koordinat eksenleri. Referans noktaları. Kontrol panel çeşitleri. Kontrol panel tuşları ve özellikleri. Tezgâh programlama yöntemleri. Tel erozyon tezgâhı işleme yöntemleri. Kesici tel malzemeleri ve özellikleri. Tel bağlama yöntemleri. Tel pozisyonlama seçenekleri. İş parçası bağlama yöntemleri. Kesme sıvısı çeşitleri ve özellikleri. CNC tel erozyon tezgâhlarında programlama esasları Konumlama sistemleri. Mutlak konumlama sitemi. Artımlı konumlama sistemi. ISO İşlem ve hazırlık komutları. Tel hareket yönü seçimi. Çap telafileri ve ötelemeler (offset). Eğim açısı ayarlamak. Simülasyon yapma seçenekleri. Köşe ve eğimlerde güç dürme fonksiyonları.  Jeneratör değerlerinin düzenleme işlemleri. Parça işleme örnekleri.

Ölçme ve Kontrol

Kumpaslar. Mikrometreler. Açı ölçümü. Yüzey pürüzlülüğü ölçümü. Vidaları ölçmek. Dişli çarkları ölçmek. Mastarlar ve optik camlarla yüzey kontrolü yapmak. Şekil tolerans kontrolü yapmak. Şekil tolerans kontrolü yapmak. Boyut tolerans kontrolü yapmak.

Sistem Analizi ve Tasarımı

Fizibilite çalışması. Projenin gerçekleştirilmesi. Projenin rapor haline dönüştürülmesi. Projenin sunumu.

Mekanizma Tekniği

Mekanizmalara ilişkin temel kavramlar. Çeşitli mekanizma örnekleri. Mekanizma serbestlik derecesi. Uzay serbestlik derecesi. Mafsal serbestlik derecesi. Hareket analizi. Mekanizma boyutlandırma kuralları. Dört çubuk mekanizması hareket analizi. Krank biyel mekanizması hareket analizi. Grashof teoremi. Krank biyel mekanizmasında uzuvlar ve tam dönme şartı. Mekanizmalarda kritik bağlama açısı.

Termodinamik

Temel kavramlar (sistem, çevre, hal değişimi, çevrim,). Termodinamiğin sıfırıncı kanunu. Isı ve iş dönüşümleri. Saf maddenin termodinamik özellikleri (özellik bağıntıları, p-v, T-s diyagramları). İdeal gaz denklemi ve İdeal gazların hal değişimleri. Termodinamiğin 1. Kanunu. Termodinamiğin 2. kanunu. Motor çevrimleri, çevrimlerin karşılaştırılması. İçten yanmalı motorlarda iş, verim, güç. Motor performans karakteristikleri. Yakıtlar, fiziksel ve kimyasal özellikleri, yanmanın fiziksel analizi, kimyasal özellikleri, Buji ile ateşlemeli motorlarda yanma. Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda yanma yakıtların sınıflandırılması, hidrokarbonlar, alkoller ve türevleri, yanmanın sınıflandırılması, yanma denklemleri. Yanma sonu ürünler ve analizleri, yakıt ve yanma ile ilgili tablolar, alternatif yakıtlar ve yanma. Motorlarda yanmadan kaynaklan vuruntu, yakıtların buharlaşması, vuruntu mukavemeti.

Makine Tasarımı

Malzeme seçimi. İmalatta dikkate alınması gereken hususlar. Tasarım kriterleri.

İş Kalıpları

Delme kalıp tasarımı ve kalıp elemanlarının yapım resimlerinin çizimi. Delme kalıp elemanlarını işleme. Delme kalıbı elemanlarının montajı. Delme kalıbını deneme. Bağlama kalıp tasarımı ve kalıp elemanlarının yapım resimlerinin çizimi. Bağlama kalıp elemanlarını işleme. Bağlama kalıbı elemanlarının montajı. Bağlama kalıbını deneme.

Kesici Takım Teknolojisi

Talaşlı imalat ve kesici takımlar. Kesici takım malzemeleri. Kesici takım geometrisi ve seçimi. Kesici takım ömrü ve aşınma. Takım tespit sistemleri.

Hidrolik Pnömatik

Hidrolik devre elemanlarını tanımak. Hidrolik devre şeması oluşturmak. Hidrolik Sistemlerin Arızalarını tespit etmek. Hidrolik arızaları gidermek. Pnömatik devre elemanlarını tanımak. Pnömatik devre şeması oluşturmak. Elektropnömatik sistemler oluşturmak. Pnömatik sistemlerin arızalarını tespit etmek. Pnömatik arızaları gidermek. Sistemlerin peryodik kontrollerini yapmak. Sistemlerin peryodik bakımlarını yapmak. Arıza tespiti yapmak. Arızalı makinenin onarımını yapmak.