Mekatronik Programı Ders İçeriği

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I

Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması; Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi; Birinci T.B.M.M.'nin Açılması; 1920-1922 Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler; Devrimler ve Karşı Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları; Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan Yenilikler; Atatürkİlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri; İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi.

TÜRK DİLİ I
Dil Nedir? Dilin doğuşuyla ilgili teoriler, Dil-kültür-ulus ilişkisi; Dil Devrimi: Türk Dil Kurumu ve çalışmaları; Dünya Dilleri: Dil aileleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkiye Türkçesinin Özellikleri: Ses özellikleri, Biçim özellikleri, Cümle özellikleri; Yazım Kuralları; Noktalama İşaretleri; Yazışmalar: Özgeçmiş, Dilekçe, Mektup, İş mektubu, Telgraf.

İNGİLİZCE I
Belirteçler; Önhal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Shouldn't, Must, Mustn't, Can; Karşılaştırmalı Yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu Cümle, Olumsuz cümle ve soru cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü.
MAT1101 MATEMATİK Sayılar, üslü ve köklü sayılar, modüler aritmetik, ondalıklı sayılar, cebir ve polinomlar, oran ve orantı, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, vektörler, matrisler

İMALAT İŞLEMLERİ
Metal şekillendirmeye giriş ve temel kavramlar, el aletleri ile metal şekillendirme, ölçme ve markalama yapmak, delik delmek, kılavuz ve pafta çekme, raybalama işlemleri, torna tezgâhları ve tornalama, freze tezgahları ve frezeleme, taşlama tezgahları ve düzlem taşlama ve temel imalat işlemleri.

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ
Mekatronik öncesi sistemler, Mekatronik sonrası sistemler, Mekatroniği oluşturan bileşenler, Otomotiv mekatroniği, Havacılık mekatroniği, Tüketici ürünleri mekatroniği , Medikal sektör mekatroniği, Üretim sistemleri mekatroniği, Temel mekanik sistemleri, Kinematiğin temel ilkeleri, İş güç ve enerji hesaplamaları, Elektromanyetik, Temel gaz kanunları, Temel ısı kanunları, Akışkanlar mekaniği

TEKNİK VE MESLEK RESMİ
Geometrik çizim kuralları ve çizim becerileri, makine elemanlarının çizimini yapmak, montaj ve detay resmi çizmek, komple mekatronik sistemler çizmek.

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI
Standardizasyon ve kalite kavramları, toplam Kalite Yönetimi, toplam Kalite Yönetimi kavramları, kalite yönetim sistemleri, çevre yönetim sistemleri, iş güvenliği sistemleri ve üretim sistemleri.

BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA
Veri türleri, Değişkenler, Döngüler, Algoritmalar, Akış Şeması, Kontrol Yapıları

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II
Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması; Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi; Birinci T.B.M.M.'nin Açılması; 1920-1922 Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler; Devrimler ve Karşı Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları; Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan Yenilikler; Atatürk İlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri; İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi.

TÜRK DİLİ II
Konuşmanın Özellikleri: Konuşmada dikkat edilmesi gereken kurallar, Etkili konuşma; Dinleme: Dinlemede uyulması gereken kurallar; Okuma: Anlayarak okuma, Eleştirel okuma; Yazın Türleri: Öykü, Roman, Makale, Deneme, Şiir, Tiyatro.

İNGİLİZCE I

MESLEK MATEMATİĞİ

Karmaşık sayılar, üstel fonksiyonlar, logaritma fonksiyonları, türev ve integral.

ELEKTRİK VE ELEKTRONİKTE ÖLÇME
Dirençleri Okumak, Kondandatör ve Bobin, Yarıiletken Elemanlar, Ölçü Aletleri, Gerilim Ölçmek, Akım Ölçmek, Frekans Ölçmek, Direnç Ölçmek ve Süreklilik Testi Yapmak, Yarıiletkenlerin Sağlamlık Kontrolünü Yapmak, Osilaskop, Osilaskop İle Dc Ve Ac Gerilim Ölçmek, Osilaskop İle Periyod ve Frekans Ölçmek.

ANALOG ELEKTRONİK
BJT Transistörler ve anahtarlama, transistorlu yükselteçler, JFET’ler, MOSFET’ler, eviren yükselteç devresi, evirmeyen yükselteç devresi, gerilim izleyici devreler, gerilim izleyici devre ve fark yükselteç devresi, toplayıcılarve karşılaştırıcılar, tristörler ve tristörlerin tetiklenmesi, triyaklar, MOSFET devreleri ve IGBT devreleri, bir fazlı kontrollü doğrultucular, üç fazlı kontrollü doğrultucular, kıyıcı devreleri, inverterler.

SAYISAL ELEKTRONİK
Sayı sistemleri, mantıksal entegreler, veri işleyiciler, karno haritası, kodlayıcılar, kod çözücüler, veri seçiciler, veri dağıtıcılar, toplayıcılar, karşılaştırıcılar, boolean matematiği, lojik kapılar.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI
Program Menüleri, Devre çizimi, Devre Analizi, Manuel Baskı Devre Çizmek, Otomatik Olarak Baskı Devre Çizmek, Baskı Devre Hazırlamak, Pozlandırma yöntemi, Montaj yapmak.

PROSES KONTROL SİSTEMLERİ
Proses programları özellikleri, proses program kurulumu, kontrol cihazları ve bağlantı ayarları, TAG’ lar, arayüz tasarımı, OPC’ ler, TAGLOGGİNG, alarm handling, veritabanına kayıt yapma.

MALZEME TEKNOLOJİSİ
Teknik alanda kullanılan malzemeler, atomik yapı ile ilgili temel kavramlar, atomlar ve moleküller arası bağlar, birim kafes çeşitleri, sertlik ölçme metotları, tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri ve ısıl işlem.

MEKANİZMALAR
Mekanizma tekniğine giriş ve temel kavramlar, sökülebilir bağlantı elemanları, sökülemeyen bağlantı elemanları ve yöntemleri, aktarma organlarının montajı, yataklama elemanlarının montajını yapmak, uzak mesafelere güç iletmek, kam tasarımı yapmak, mekanizmalarda hareket analizi yapmak, mekanizmalarda kuvvet analizi yapmak.

HİDROLİK PNÖMATİK
Hidrolik, Pnömatik, Elektro-Hidrolik ve Elektro-Pnömatik devre elemanlarını tanımak, devre şemalarını oluşturmak, arızalarını gidermek ve devre elemanlarını tanımak.

MİKRODENETLEYİCİLER
Belirlenen göreve uygun mikrodenetleyicinin seçilmesi,Mikrodenetleyiciye programın yüklenmesi, Algoritma ve akış diyagramlarının çıkarılması, Mikrodenetleyici kaydedici ve komutlarını kullanmak, Mikrodenetleyici ile temel giriş – çıkış programlar yazmak, programı derlemek ve hataları gidermek, Mikrodenetleyici ile buton ve led uygulamaları yapmak, mikrodenetleyici ile 7 segment gösterge devreleri kurmak, Mikrodenetleyici ile tuş takımı devreleri kurmak, Mikrodenetleyici ile LCD devreleri kurmak, Mikrodenetleyici ile ADC devreleri kurmak, Mikrodenetleyici ile anahtarlama elemanları devreleri kurmak, Mikrodenetleyici ile sensörlü devreler kurmak, Mikrodenetleyici ile EEPROM lu devreler kurmak, Mikrodenetleyici ile seri iletişim devreleri kurmak, Mikrodenetleyici ile step motorlu devreler kurmak, Mikrodenetleyici ile DC motorlu devreler kurmak, Mikrodenetleyiciler ile Servo Motor devreleri kurmak.

ELEKTRİK MOTORLARI
Doğru Akım Motorları, Fırçasız doğru akım motorları, Sabit Mıknatıslı Dc Motorlar, Üç Fazlı Motorlar, Bir fazlı motorlar, Step Motorlar, Servo Motorlar, Üniversal Motorlar ve Lineer Motorlar.

DC DEVRE ANALİZLE
Elektrik Akımının Esasları, Doğru Akımda Devre Çözümleri, Kirşof Kanunları, Kaynak Bağlantıları, Doğru Akımda Kondansatör ve Bobin, Enerji Ve Güç Hesaplamak, Çevre Akımları Yöntemi, Düğüm Gerilimi Yöntemi, Süper Pozisyon Teoremi, Norton Teoremi, Maksimum Güç Teoremi

SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER
Konum Algılayıcıları, Sıcaklık algılayıcıları, Nem algılayıcıları, Akış Algılayıcıları, Seviye algılayıcıları, Basınç algılayıcıları, Darbe (kuvvet) algılayıcıları, Hız/titreşim/ivme algılayıcıları, Yaklaşım algılayıcıları, Işık şiddet algılayıcıları, Renk algılayıcıları.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
Bir CAD programı kullanılarak, bilgisayar ile 2 ve 3 boyutlu parça modellemesi yapmak ve imalat resimlerini oluşturmak.

KAYNAK TEKNOLOJİSİ
Gaz ergitme kaynağı, Elektrik ark kaynağı, MIG/MAG kaynağı, TIG kaynağı

İŞLETME YÖNETİMİ I
Mikroekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.

MESLEKİ YABANCI DİL I
Computers (Bilgisayar), Software (Yazılım), Network Design (Bağlantı Tasarım), Pneumatics, (Pnömatik), CAD/CAM

FİZİK

MUKAVEMET
Normal kuvvet etkisindeki elemanlar, Burulma momentine maruz elemanlar.

ÖLÇME VE KONTROL
Kumpaslar, Mikrometreler, Açı ölçü aletleri ve çalışma prensipleri, Yüzey pürüzlülüğü, Vidaları ölçmek, Dişlileri ölçmek.

ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ
Elektro erozyon tezgâhının özellikleri, Elektro erozyon tezgâhının kısımları, Elektro erozyon tezgâhının çalışma prensipleri, Tezgâh koordinat eksenleri, Referans noktaları, Kontrol panel çeşitleri, Kontrol panel tuşları ve özellikleri, Elektro erozyon tezgâhı işleme yöntemleri, Elektrot malzemeleri, Dielektrik sıvılar, Elektrot ve parça konumlandırma yöntemleri, Parça sıfırlama yöntemleri, Elektro erozyon tezgâhı işletim modları, Elektro erozyon tezgâhı işleme parametreleri, Örnek parça işleme uygulamaları.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKIM TEZGAHLARI
CNC torna tezgahı, CNC torna tezgahında kullanılan kesiciler ve kontrol panelleri, CNC torna tezgahında üretim yapmak, CNC torna tezgahının bakımı, CNC freze tezgahı, CNC freze tezgahında kullanılan kesiciler ve kontrol panelleri, CNC freze tezgahında üretim yapmak, CNC freze tezgahının bakımı.

ELEKTROMEKANİK KONTROL VE PLC
Kumanda sistemleri, tek fazlı ve üç fazlı asenkron motorlar, açık ve kapalı çevrim sistemleri, kararlılık analizi, PID denetim Sistemi, PLC temel teknolojisi, yapısı ve programlama.

BİLGİSAYARLI KONTROL SİSTEMLERİ
Proje ve form çalışmaları, Form çalışmaları/Kod yazımı, Değişkenler, Diziler/döngüler, Fonksiyonlar, Form özellikleri, Bileşenler, Grafik komutları, API’ler , Seri portlar, Seri porT protokolleri, USB’ler, USB Haberleşme protokolleri.

ENDÜSTRİYEL AĞLAR
Ağ Sisteminin Temelleri, Bilgisayar Ağlarında Kullanılan Fiziksel Elemanlar, Fiziksel Katman Ve Data Link Katmanı, İnternet Katmanı, Haberleşme Protokolleri,Seri Haberleşme , Endüstriyel Kontrol Cihazları Haberleşme Protokolleri, Haberleşme Üniteleri, Master Cihazları Haberleştirme, Master-Slave Haberleştirme.

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL
Tersine mühendisliğe giriş, tersine mühendislik uygulamaları, dokunmalı ve dokunmasız metotlar, üç boyutlu nokta bulutu işlemleri ve yüzey katı model uygulamaları.

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Araştırma konularını seçme, Kaynak araştırması yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma.

ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR
Bir endüstriyel robotun genel yapısı, elemanları. Endüstriyel robot konfigürasyon tipleri, sanayide kullanım alanları. Robot programlama yöntemleri ve programlama dillerinin tanıtılması.

PROJE TEKNİKLERİ
Proje konusu araştırma, proje adımlarını planlama, proje bölümlerini hazırlama, projeyi yazma ve sunma.

AC DEVRE ANALİZLERİ
Alternatif Akım Esasları, Paralel Devreler, Yıldız – Üçgen Dönüşümü, Çevre Akımlar, Düğüm Gerilimleri Yöntemi, Thevenin Teoremi, Norton Teoremi, Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi, Tek Fazlı Devrelerde Güç Ve Enerji, Üç Fazlı Devrelerde Güç, Trafolu Güç Kaynakları, Doğrultucu Devreleri, Filtreler, Regüle Devresi, Anahtarlamalı Güç Kaynakları

İŞLETME YÖNETİMİ II
Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak,Örgütleme Yapmak, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İş gören Adayı Bulmak, İş göreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi, Vermek, İş gören Performansını Değerleme, İş gören Performansını Değerleme, İş görenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme, Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için, Örgütleme Yapmak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek

MESLEKİ YABANCI DİL II
Mesleki konularda sözlü ve yazılı iletişim, PCI Configuration (PCI Konfigürasyon), Electronic Circuit (Elektrik Devresi), PLC, SCADA, Hydrolics (Hidrolik)

MESLEK ETİĞİ
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek ve sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

İLETİŞİM
Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.

ÇEVRE KORUMA
Çevre Yönetmelik Bilgisi, risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği.

İŞ GÜVENLİĞİ
İlkyardım, kişisel emniyet, çalışanların emniyeti ve iş ortamının emniyeti.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci, Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama.

İLK YARDIM
İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, Yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.

MAKİNE ELEMANLARI
Sökülemez bağlantı elemanları, Sökülebilen bağlantı elemanları, Mil ve akslar, Yatak elemanları.

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
Projenin yapılabilirliğini tespit etmek ve imalat yöntemini seçmek, Projeyi gerçekleştirmek ve sunmak.

GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilik kavramı ve özellikleri, Girşimcilik, girişimciliğin gelişimi ve girişimci düşüncenin temelleri, Girşimcilik süreci ve girişimcinin işlevleri, Yaratıcılık ve yaratıcılığı etkileyen faktörler, Girişimcilikte motivasyon. tutum ve davranışlar, ortamlar ve düşünceler, Girişimcilikte tutum ve davranışlar, ortamlar ve düşünceler, Fikri mülkiyet, marka, patent ve telif, İş, pazarlama ve üretim planı hazırlama, İş, yönetim ve finans planı hazırlama, İş planı yazma çalışması, Proje sunumları